Jamita Tu Minggu, 9 Februari 2014

Turpuk : Mateus 5, 13-20

Asa tudosan manang metafora ni hadirion ni halak Kristen manang huria do “Sira ni tano on” dohot “Panondang ni portibi on” na jinamitahon ni Tuhan Jesus na di turpuk on. Didok, “Hamu do sira ni tano on” (ayat 13). “Hamu do Panondang ni Portibi on” (ayat 14). Marrumang deklarasi do tudosan on. Lapatanna “Sira dohot Panondang” i do “lambang” “identitas” ni halak Kristen dohot huria (Gereja), jala i do alasan keberadaanna manang raison d’etre ni Huria di portibi on.
Taparrohahon ma : Parjolo, ndang didok Tuhanta : “Gabe sira ni tano on ma hamuna”. Jala ndang didok “Gabe panondang ni portibi on ma hamu!” Jala ndang didok “Usahahon ma asa gabe sira dohot panondang hamu”, ndang i didok.
Ai molo songon i do didok, boi ma alusanta “Huuji pe Tuhan, huusahahonn pe! Alai, molo so boi Tuhan, mangantusi ma Ho! Boha bahenon? Dia ma na laho dohonon?”
Paduahon, na tangkas, ndang songon i didok. Alai didok: “Hamu do sira ni tano on”, “Hamu do panondang ni portibi on”. Satuju manang so satuju pe hamu; lomo manang so lomo pe rohamu, ingot ma “Hamu do sira dohot panondang ni portibi on. Alai molo hambar sira i? Nda tung na hasea be i, sibolonghononhon na ma i tu balian asa didegei halak”. Lapatanna, molo hambar sira i ndang ummangat sira na hambar i tu sirabun (sampah) sibolonghononhon. Molo didegei halak pe ndang pola dia, i ma bagian ni sira na hambar (ayat 13). Laos songon i do palito na hinunghupan ni ampang, laos marnehetnehet ma apina laos mate ala naung habis oksigenna (ayat 15). Lapatanna ndang adong gunana. Patoluhon, umbege hata “Sira” ndang somal jala ndang menarik, ndang pabalga roha molo dipangke gabe lambang ni punguan (komunitas) organisasi dia pe. Na somal dipangke i ma “Garuda; Singa; Beruang; Naga.” I do na somal dipangke. Alai sira? Ndang bergengsi ndang adong kebanggaan duniawi di sira. Songon i do nang palito. Na tumagon do gombaran ni “Hujur” manang “Podang” dohot na asing.

Alai nang pe so adong kebanggaan duniawi di sira dohot panondang, adong do kebanggaan na mauliutus i ma “Kebanggaan Fungsional”. I do na luar biasa, i ma “gabe pasupasu na mauliutus jala na sagodanggodangna tu jolma na sagodanggodangna dohot tu portibi on”.
Jadi fungsi na i do na manontuhon lapatan ni kehadiran na di portibi on. Ndang ala ni balgana manang ala ni jongirna.

Alaman Paduahon
Advertisements

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s