Rinso ni HKBP

Sian sihaeteketehonta tatanda do rinso, deterjen laho manunsi abit. Ia i tatanda sian mulana sahat tu nuaeng tong do dipake jolma rinso i laho manunsi. Jala i do ra sahat tu ajal ni hasiangan on..
Rumang ni deterjen i boi do muba, molo nuaeng nunga bahat merek-trade mark dibahen asa lam manait roha ni angka inanta na mamangke deterjen i. Alai ianggo isi sarupa do. Tung dibahen pe sachet kemasanna, manang dibagasan kotakna alai ianggo isina tung sarupa do. Hea do dibahen nang hadiah langsung isara piring dohot angka na asing asa manarik tu roha manuhor dahot mamangke i.
Godang tatanda nuaeng kemasan ni rinso alai, sian mulana tong do rinso dipake jolma. Alai molo ndang dibahen songon i, ndang be dipake jolma gariada ditinggalhon do.
Boha, ia tapatudos songon “isi” huria HKBP? Tong dope manait roha angka panghobasion di hurianta on. Manang pa”jogal”hu dope ia kemasanna, holan i. Ndang naung tingkina tabahen isara rinso i : isi sarupa, alai kemasanna marragam. Tapadalan do tong aturan dohot paraturan i. Tauji do padalan ruhut parmahanion dohot paminsangon i. hea do i ndang pinadalan? Alai kemasanna ma dipaimbaru, asa lam akomodatif tu hembang ni angka hamajuon dohot dinamika ni masyarakat. Ndang na gabe kompromistis huria i, molo diula i.
Asa unang gabe situtu HKBP i gabe rinso. Sukkup ma holan manunsi angka na rotak. Paiashon angka na rotak di duru, dung ias i gabe dipangke abit naung ias i marminggu di huria na asing.
Bravo HKBP na bolon i..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s