Martua ma parroha na ias, ai idaon nasida do Debata! Mateus 5, 8

Ia si Mahathma Mohandas Gandhi, songon na godang dibaritahon jolma sada na tarbarita mangalo pangarupaon dompak bangsona sian angka kolonialisme Inggris Raya. Tarbarita do ibana songon “siihuthon” Jesus lumobi paihutihut angka poda di bibel i, i ma jamita di dolok (Mateus 5-7).
Nang pe ndang apala kristen ibana, alai tung ungomos do andul panghangoluhononna di jamita i. Sada sian i pangulaonna i ma, parrohaon na bulus, roha na pangoluhon ndang mandurung di aek na litok; sandok ndang adong pangulaon nang angka hatana na mangait tu ngadol.
ahimsa” manang gerakan tanpa perlawanan i do sada pangalapation ni ibana di poda ni Tuhanta. Mandok asa unang mangalo angka musu na ro marhite podang dohot bodil; alai marhite haoloon dohot handuhon asa dapot hamonangan sian i. Gabe monang ma maralohon roha na impolan di hepeng manang perak; roha na bulus mangeahi na dumenggan.
I ma jolo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s