Asa hupaidaida hadoharon ni angka na pinillitMu, asa huhalashon halalas ni roha ni bangsoMi, mamujimuji rap dohot partohapanMi; Psalmn 106, 5

Ia parpsalmen mansai tangkas do dihatindanghon paboa Debata na marhuaso, marmulia jala na sun sangap. Dipasupasu do godang tu angka naposo dohot bangsoNa.

Turpuk on manungguli nang hita dihinaringkot ni kepedulian, kepekaan tu angka na masa dihumaliang. Sian i do asa gabe tarbahen ibana manghatindanghon halalas ni rohana, gabe parsidohot di las ni roha ni dongan. Ndang sms, susa mamereng sonang; sonang marnida na susa. Boi do hurang parduli hita tu angka na masa, angka aturan dohot uhum na marlangku ala ndang apala adong dais tu hita, ninna rohanta. Hape ia dung songgop tu hita, i pe asa tarsonggot hita mangadopisa; hape angka naung hea do masa i, alai hurang parduli hita gabe ndang taboto. Umpama na, balasting na ingkon gararonta tu pamarenta i ma rumang ni Pajak Bumi & Bangunan (PBB). Godang do hita na so apala maniaringiothon i taon tu taon, na deba gabe diorui sian bolak ni tanona asa ummura gararonna pajakna, didok rohana. Hape tompu ma ro pamarenta mangukur bidang ni tano i, ujungna tardapot ma. Gabe ingkon dohot nang denda na gararonta, ai pungu ma puluhan juta manang na piga taon on.
Taparrohahon ma i ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s