Ai Ho do ale Jahowa, mamasumasu na tigor marroha i, songon lombulombu do dihaliangkon Ho asi ni rohaMi tu ibana; Pslamn 5, 13

Tutu panglima perang do Raja Daud di tongatonga ni bangso Israel laho mandopang angka musuna. Tangkas do taingot di na ditaluhon ibana si Goliath halak Filistin i. Marloksa ditaluhon ibana angka parangan ni musu, uju marporang bangso tu bangso na asing. Jala disi pe godang do angka parsorion ni ibana (mandok pengalaman) na manogu parpsalmen laho manomba Debata. Ai lombolombu do dibahen songon pertahanan, jala angka perlengkapan perang na asing pe.

Alai tung so marnosan do nang hujur dohot angka hureta porang anggo ndang Debata mamasumasu. Ala ni i pasupasu ni Debata do di padan na robi i pamonanghon nasida mangalo musu diparporangan i. jotjot do i tarida songon gombaran ni pandonganion ni Debata tu angka naposoNa i.

Diparporangan ni haporseaon i pe, Tuhan Debata do na mamasumasu halak na tigor marroha. Uju mandopang musu i, i ma sibolis dohot angka huaso na dilangit dohot tano on , ditogutogu do hita saluhut asa monang maralohon i (Ep 6, 11). Monang ma tutu angka na porsea i dilosok, biar dohot na maholsohu, dielaela dohot sangkap na roa, suang songon i manaluhon sibolis i. pasupasu ni Debata do na pangoluhon angka na tigor marroha, na bulus mulaulaonna dohot mabiar mida ibana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s