Nasa hau na so marparbuehon na denggan, sitabaon do, gabe bolong na ma tu api. Asa sian angka parbuena do tandaonmuna nasida; Mateus 7, 19-20

Jotjot do umpama on talapati marhite pandohan : Jamita na mangolu i ma parangeniba, jala parangeniba do jamita na mangolu. Sian angka pambahenta, panghuling, panise dohot angka hata na denggan na ruar sian iba i do hape jamita na mangolu di angka dongan humaliang na marnidasa. Ndang sai tarjalo hita ra, angka na manjamitahon manang mamodahon angka hata i, ia so tarjalo hita denggan ni parsaoranna, denggan ni hatana dohot pambahenna. Lapatanna, sian angka parulanna do taparhatutu jamita manang hatana. Unang songon na nidok ni umpasa, urat ni angkaehe tu urat ni angkaihi, hatana mangkaehe rohana manghilhili. Ndang sarupa hata dohot pambahenna.

Sian parbuena do tandaonta manang na dia na gabe hau na denggan. Ia so i gugun manang rimbun pe bulungna idaonta nang hau na denggan i jotjot manait roha ni jolma. Hajagaron dohot haulion rumang parduru ndang i suhat na binoan ni Tuhanta. Hau Ara manang au Anggur, na jotjot dipartudoshon Tuhan Jesus di angka umpamana i ma songon hau na ditagam jolma parohon poruntungan ala tabo jala tonggi parbuena.
Gombaran ni jolma di ari parpudi i do i, asa disi pe di sege ma na sarupa songon na manege angka eme sian boras i asa dilompa. Panguhumon ni Tuhanta i do molo didok bolonghonon na ma tu api nasa hau na so marparbuehon na denggan.

Lumobi di ombas sinuaeng on ndang sipiaroon angka hau na so denggan; jala suang songon i ma ndang be loason angka jolma na holan mangalului angka pangomoan tu dirina sandiri marhite angka na manaba hau sian angka porlak manang lombanglombang so disarihon angka ringkot ni pelestarian lingkungan hidup.
Ise do nasida na nidok ni Tuhanta marhite umpama on? I ma angka jolma na mamaritahon angka barita gapgap na ingkon siujion; ala tarida do nang hadirion ni parpoda i marhite angka parangena manang pambahenanna. Saurdot do nang angka pambahenna i sian angka jamitana?? Malo ma hita manguji dohot manimbangi ganup (1 Tess 5, 21) laos manghangoluhon angka hata na denggan sian Tuhanta.

2 comments

 1. i ma da laengku, ai marsahit amang di sibloga jadi laho ma hanami tusi. nunga 3 ari nian songon na tabo lalap ndang posting i hehe
  didia jumpangan lae, ndang na adong blognta..

  unang ma tutu prbue na nikarbit ai sai hurang do tabo manang tonggi na; jala sai tarida do muse di ujungna.

  ai sedang paimaimahon do nuaeng tahe hamu ate; ai si butong pe marsms nunga adong kedanna na di ari selasa i ra.
  bravo

 2. sai anggiatma boi tapatuduhon angka parbue na denggan i di ngolunta on. Alai parbue na dia do tahe boi pinatudu tu dongan ate ? Ai godang do nuaeng parbue na uli idaon, hape na di karbit do…
  Kemana aja bapa 2 hari lalu ga posting?? Tabema tu ito dohot tu borunta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s