Unang longang rohamu ala ni i, ai di na ro tingkina, begeon ni saluhut halak na di angka tanoman i ma soarana. Dungi ruar be ma : Angka sibahen na denggan hehe ma tu hangoluan; alai angka siula na jahat hehe tu uhum; Johanes 5, 28-9

Sada halongangan di hita songon boaboa i ma sude do angka na mate i hehe. Hata hehe morlapatan bangkit sian hamatean dohot tanoman i. Ia disi mangkuling Tuhan i martingting di haroroNa paduahalihon gabe hehe ma nang saluhut angka na ditanoman i. Nda sada halongangan do i, molo hehe do hape sude angka na mate sian na robi, sian mula ni mula na angka jolma na hea mangolu di tano on.

Rap jongjong disi angka jolma i, sarupa parjonjongna jala ndang adong manang na dia imbarna. Na bontar manang na birong, na mamora dohot angka na pogos hian tagan di ngoluna, baoa dohot borua dohot angka na asing hian sian na tatanda di portibi on. Ndang adong be batas, na mamolatmolati angka jolma i songon na di portibi on. Ndang adong be handang ni jabu na mansai tibo ala mamora jong ibana; jala ndang adong be dalan na tung apala maol ndang hadalanan tahe ala ni maolna.

Holan hata denggan dohot jahat na ma mambahen porasinganna. Ia sibahen na denggan gabe hehe ma tutu jala masuk muse tu hangoluan na manongtong. Alai ia siulana jahat hehe do tong alai anggo i sahat ma masuk tu hamatean selelengni lelengna i. Hehe do nian ala nunga asing be jambarna. Hehe do nian alai asing be sidapothononna.

Iale, sude marisuang hape hamoraon, hasangapon dohot hagabeon on. Tung so adong do i dipake Debata manimbangi hajongjonganna muse. Tung pardosdosan na ma idaon. Holan na pangulahononsa do timbangan ni Debata manang na patut ibana tu hangoluan i; manang na tu hamatean do. Ala ni tapangke ma tutu on sude : hamoraon, hagabeon dohot hasangapon (molo taetong nunga sangap hita) patupahon na denggan; i ma angka siula na denggan.
Denggan..!?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s