Donok do Jahowa di sude angka na manjou Ibana, tongon tahe di sude angka na manjou Ibana di bagasan hasintongan; Psalm 145, 18.

Sada tangiang na mansai jotjot itabege i ma, “ale Tuhan, dibanua ginjang pe ho, jonok do Ho tu angka na manjou goarMu”. Sintong do i, Tuhanta maringan di banua ginjang, jala hita di portibi on. Tapangke dope parholangan ni inganan gabe padasiphon nang panghilalaanta asa jumonok, asa sumolhot hita tu Tuhanta.
Alai unang gabe hasomalan sambing i di angka na martangiang. Ala memang dipangidohon i do nang di ulaonta siganup ari, di panghataionta dht gulmit ni ngolunta asa gabe jolma na olo pasolhothon dirinta hita tu Debata. Unang tadok, jonok do Ho tu angka na manjou goarMu, alai ulaonta sasaintongna paholang dirinta sian Ibana; manang pingkiranta gabe paholang hita sian Ibana.

Sada na mansai diondolhon parpsalmen di ayat on asing ni roha na olo manjou, joujou, usouso tu Tuhanta i ma dibagasan hasintongan. Hasintongan do dalan asa ditangihon Debata joujounta tu Ibana. Hasintongan i ndada hasintonganta, hasintongan ni portibi on tung hasintongan na sian Debata do. Taingot dope ia hasintongan ni portibi on naeng mangalului pintorniba do; beha ma asa unang sala iba, unang tardapot iba. Jala ia hasintongan (keadilan) di portibi on saboiboi na mangalului keseimbangan do. Alai molo di Tuhanta, asing ni i rumongkot i ma roha na mangulahon lomoNa dohot nang pambahenan na palashon huhut mangurupi dongan.
Tapajonok ma bo..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s