Dame di HKBP Pardamean Pematangsiantar

Nangkin marmingu do au di HKBP Pardamean jala denggan do mardalan angka parmingguon i. Na marjamita disi i ma Amanta Pdt M Simanjuntak, nasida songon Bishop ni HKIP. Jala mansai denggan do nang angka ibadah dibagasanna ate.Didok pdt i ma, ba denggan do songon angka sisean ni Tuhan Jesus na rap nasida mangghehei Tuhan Jesus manang manungguli Ibana molo masa angka parungkilon dohot habot ni roha.Nasida ma angka na denggan mangguruhon angka hata ni Debata dohot sintong jala mangguhruhon sian nasa rohana sesungguhna. Disi ma dipaboa nasida saarupa do hita na so mangharingkothon angka parguruan na denggan molo marguru songon sahalak tionghoa na mandok mansai maol domangguruhon hata Indonesia. Ai adong na manggali tano jala haruar ma aek didok ma i sumul. Jadi adong ma binatang na metmet na sai mangallangi gula didok ma i sumul. Jala denggan ma nang angka na mangalompa daging dhot angka sayuran didok ma i sumul tong. Ah hayya sulitlah bahas Indonesia. Hape molo pandita i mandok ba denggan do molo marsitutu ma nasid amangguruhon i ai holan hata cina na i do digurugon ibana. Diopatorang pandita i ma molo tano digali didok ma i sumur. Molo adong binatang na sai mangallang gula didok ma i semut jala siallagon dafging dohot angka sayuran didok ma i semur.Suang songon i ma joujou ni Jesus molo nunga sahat Tuhan Jesus tu bariba ba denggan do taingot nang hata ni Tuhanta sai dongannku do hamurasisrasa ro ajal ni hasingan on.Molo pardalanan ni halak Kristen istilahna long term distance jadi adong jarak hita dohot Tuhanta alai ndang gabe i mambahen dao ita sian Tuhanta i ala ndang hea ibana modom tarpodom manjagai hita/Sarupa do soingon pambahen ni halak Afrika molo dung marumur 16-17 taon gellengna i diboan ma i tu harangan asa disi ma ditali ibana saborngin.Jadi sasintongna ndang apaka diboto anakna i aha na naeng pamasaon ni bapana i tu ibana ala mulai sian gabe tubu ma orhana naneg mambahwas dendam tu amongna i. asa mangangguhoi ma ibana dibasagasan bormnign i alai anggo bapakna i martabuni do ib ana doihau ni ssda jala siap sedia dohot ssda bususr na mansai siaga saborngin i betaadong angka bianatang buas naeng mangalnnag anak nai. Moloa ianakhonna i ndang diboto masksud ni amangna i alai marjaga do tirus amang na i manjagai anakna i.Nunga sahat  TUhanta tutu dibanua ginjang alai tangiangnta nuaeng ima asa denggan ma diramoti Tuhanta nang huriana i. tabege do istilah SKB 2 Menteri di Indonesia on alai ndang dipaloas Tuhata i mrmaara huria i.Jala denggan ma ingotonnta ba sai nauang tahilala do angka na hansit asa botoonta ma nang angka hahansiton ni ngolu sahit,Uju na  marminggu i dibagi nasida do angka laporan keuangan di huria HKBP Pardamean on saleleng bulan Januari jala denggan do hiilala angka verifikasi keuangan laos diosi dihatai na ma angka program kerja ni angka parhalado sipamasaon dia tongoatonga ni hutia di HKBP Pardamean i ate. Isara dia angka partangian dhot angka panghobasion na asing i ate/Godang ni angja paduan sura ba boha bahenon na ma ate disi ingkon adong angka roster asa or on sude di bagasan parmungguon jala markolektte do nangkin disi tumpak tu dia tahe…..Kalau anda sesekali pingin suasana baru dalam ibadah minggu saya usulkan singgahlah di HKBP Pardamean Ressort Mahanaim Pematangsiantar yang beralamat di Jl Farel Pasaribu No 109 Pematangsiantar, dan ibadah minggu ini masuk Pukul 09.30 Wib.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s